YASAL UYARI

Sosyete Art. Com; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa saygılı bir e-dergidir. Yasalara uymayı taahhüt eder.

Yazma, yayınlama ve kullanma haklarıyla ilgili maddeleri doğrultusunda: Yazısının yayımlanmasını isteyen yazarlar; yazılı metin ve görsellerin kendisine ait olduğunu, üçüncü kişilere ait görsellerin yayınlama izninin kendisinde bulunduğunu kabul etmiş olur.

Sosyete Art Com; taraflar arasında doğacak hukuki durumlarda, hiç bir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmez, taraf olamaz.

Bu kapsamda yayımlanmış metin ve görselleri, telif haklarına duyduğu saygıdan dolayı yayından çekmeyi beyan eder.

*5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 5846
Kabul Tarihi : 5/12/1951
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1951 Sayı : 7981
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 33 Sayfa : 49
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız
“Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı”,
Cilt: 1 Sayfa: 365
Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, Tüzükler Külliyatı”nın kanunlara
göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.